NJOFTIM


Me date 14/1/2017 Asamblea e Pergjithsme e Dhomes Kombetare te Notereve zhvilloi mbledhjen e saj per zgjedhjen e Keshillit Kombetar te Dhomes si dhe presidentit e zv/presidentit te Dhomes Kombetare te Notereve .

Ne raportimin e  bere per veprimtarine e Keshillit Kombetar per mandatin e kaluar u vune ne dukje  rezultatet e arritura nga Notariati Shqiprtar si  brenda vendit ashtu dhe ne arenen nderkombetare.

U theksua fakti qe gjate mandatit te kaluar veprimtaria e institucionit te noterise pati nje  zhvillim e permiresim te rendesishem. Shume marreveshje bashkepunimi u lidhen me institucionet e tjera duke vene bashkepunimin tone ne baza institucionale. Pas 18 vitesh te funksionimit u mblodh Kongresi i Pare i notereve te Shqiperise qe hodhi piketat e punes pesevjecare .  U krijua regjistri elektronik i notereve , regjistri elektronik i testamenteve , regjistri elektronik i revokimit te prokurave , filloi funksionimin sistemi OSS per noteret, aksesi online per aplikimet ne ZVRPP etj.. Kompetenca te reja ju shtuan notereve dhe ne vecanti leshimi i vendimeve per trashegimite ligjore apo testamentare, gje qe e ben noterin nje  aktor te rendesishem dhe te domosdoshem ne sistemin e drejtesise .

Ne arenen nderkombetare pjesmarrja e perfaqesuesve tane ne takimet e Unionit boteror te notereve si dhe kontributi i dhene prej tyre ka bere qe zeri i  notariatit shqiptar te ndihet fuqishem ne kete Union. Vizitat e tre presidenteve te Unionit boteror te notereve si dhe e delegacioneve te ndryshme ne kongresin e pare apo dhe ne jubileun e 20 tFotoe Noteriatit te lire e te pavarur ne Shqiperi jane deshmi e plote per kete rol te Notariatit Shqiptar .

Marreveshjet e bashkepunimit  dhe  vizitat e delegacioneve zyrtare te Dhomes Kombetare te Notereve jashte vendit tregojne se Institucioni i Noterise po synon shume dhe hapjen e trajnimit vazhdues per tu bere te afte te perballojme punen per Shqiperine e neserme ne Bashkimin Europian .

Nje kontribut te rendesishem ka dhene Dhoma Kombetare edhe ne draftimin e ndryshimeve te ligjit “ Per Noterine “ ku synimi ka qene perafrimi me legjislacionin e vendeve te Bashkimit Europian

Ne perfundim te takimit u zgjodh dhe Keshilli Kombetar i Dhomes se Notereve I perbere nga

Mimoza Sadushaj,Fatmir Laçej,Violeta Sulkaj,Enkeleda Hoxha,Genta Brati,Xhevahire Brahaj,Julian Zhelegu,Islam Hysolli,Albana Hoti,Irena Bimo,Ardjan Karroqe,Arben Kopliku,Fitnete Lika,Firdes Shuli

Presidente e Dhomes Kombetare te Notereve u zgjodh Znj. Mimoza Sadushaj

Zevendes President i Dhomes Kombetare te Notereve u zgjodh Z. Fatmir Laçej

 


 

NJOFTIM


Nenshkruhet marreveshja e bashkepunimit ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve te Shqiperise dhe Keshillit Kombetar te Notereve te Italise

Nga data 30 janar  – 1 shkurt 2017 nje delegacion i Dhomes Kombetare te Notereve te  te Shqiperise, i kryesuar nga znj. Mimoza SADUSHAJ, presidente e kesaj Dhome ,  zhvilloi nje vizite zyrtare ne Itali  me ftese te Keshillit Kombetar te Notereve te Italise.

Te dyja delegacionet zhvilluan bisedime te frutshme per thellimin e bashkepunimit ne fusha te ndersjellta . Ne fund te bisedimeve u nenshkrua dhe marreveshja e bashkepunimit ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve te Shqiperise dhe Keshillit Kombetar te Notereve te Italise. Per palen shqiptare marreveshja u nenshkrua nga znj. Mimoza SADUSHAJ , presidente e Dhomes Kombetare te Notereve ndersa per palen italiane nga z. Salvatore LOMBARDO , president i Keshillit Kombetar te Notariatit Italian .

Marreveshja parashikon shkembimin e ndersjellte te informacionit, literatures, shkembim eksperience , vizita reciproke e grupe pune te notereve te te dyja vendeve.

Te dyja palet rane dakort te percaktojne dhe nje kalendar te perbashket te veprimtarive si dhe te ftojne noteret e vendeve perkatese te marrin pjese ne takime pune e seminare qe do te zhvillohen


 

Vizite e delagacionit te Dhomes Kombetare te Notereve ne Gjermani


Nga data 5 -7 dhjetor 2016 nje delegacion i Dhomes Kombetare te Notereve , i kryesuar nga znj. Mimoza SADUSHAJ, presidente e kesaj Dhome zhvilloi nje vizite pune ne Gjermani . Vizita u organizua nga Komisioni Europian , nepermjet agjencise IRZ e projektit Euralius. Ne perberje te delegacionit ishte dhe z. Bledar KABASHI , drejtor i Inspektimit te profersioneve te lira prane Ministrise se Drejtesisesi dhe nje ekspert nga projekti Euralius.

Vizita kishte per qellim shkembimin e mendimeve dhe pervojes me Dhomen e Noterise ne Gjermani . Ekspertet e notariatit gjerman ekspozuan mjaft problematika qe lidhen me organizimin e notariatit ne Gjermani  dhe zberthyen dhe ligjin gjerman per notariatin , duke dhene keshilla e sugjerime per notariatin ne Shqiperi . Shume vend ju kushtua dhe dixhitalizimit te veprimeve noteriale .Delegacioni u prit ne takim dhe ne Ministrine e Drejtesise ne Berlin.

Te dyja palet shprehen gatishmerine qe te vazhdojne me tej ne rrugen e bashkepunimit dhe se shpejti nje grup ekspertesh i kryesuar  nga zv/presidenti i notariatit  gjerman do te vizitoje vendin tone ku do te jape ekspertizen gjermane ne ndryshimet qe jane projektuar per ligjin Per Noterine.

Delegacioni zhvilloi dhe nje vizite pune ne Dhomen e notereve te Branderburgut 

Ftesa jone per viziten e nje delegacioni me drejtues te larte te notariatit gjerman ne Shqiperi u pranua me kenaqesi nga pala gjermane , me ç’rast do te nenshkruhet dhe nje marreveshje bashkepunime midis dy notariateve.

20161205_151800