Rr.Vaso Pasha
Tirana,Albania

Legjislacioni

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave,

Shkarko

ligji_per_noterine