IMG-20180409-WA0003

Njoftim per takimin e organizuar me Drejtorine e Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave

Njoftim per takimin e organizuar me Drejtorine e Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave


Ne kuader te bashkepunimit ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve  dhe Drejtorise se Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave me 30/03/2018  u organizua ne ambjentet e  Muzeut Historik Kombetar takimi me noteret e qytetit te Tiranes . Ne takim moren pjese drejtori i pergjithshem i Drejtorise se Parandalimit te Pastrimit te Parave z. Arlind GJOKUTAJ dhe presidentja e Dhomes Kombetare te Noterve znj. Mimoza SADUSHAJ

Qellimi I ketij takimi ishte  adresimi i mangesive te evidentiuara gjate procesit te vleresimit nga Komiteti Moneyval, rritja e nivelit te njohurive te  notereve, domosdoshmeria e perdorimit te metodave me baze risku dhe ndergjgjegjesimi i metejshem i noterve si subjekt raportues i ligjit Ne takim z. Gjokutaj pasi vleresoi punen e notereve ne kete drejtim beri te njohur dhe problematikat e dala nga inspektimi i Komitetit Moneyval.

Znj. SADUSHAJ vleresoi edhe  njehere bashkepunimin e frytshem ndermjet dy institucioneve dhe kerkoi nga noteret qe te shtojne me teper vigjilencen per te dhene nje kontribut me te madh ne formalizimin e ekonomise.

  1. Fatmir LAÇEJ zv/president i Dhomes Kombetare te Notereve dhe person I kontaktit me Drejtorine e Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave theksoi nevojen e analizes se rasteve dhe raportimit efikas te transaksioneve te dyshimta

Ne takim foli dhe z. Artan TRESKA, kryetar i Dhomes se Notereve te Tiranes, i cili

Vleresoi takimin e organizuar

Ne perfundim z. Dritan VAKAJ , pergjegjes i sektorit te Inspektimit beri nje permbledhje te rendesishme te legjislacionit per parandalimin e pastrimit te parave si dhe paraqiti nje sere statistikash e konkluzionesh ne dobi te permiresimit te punes

 IMG-20180409-WA0002 IMG-20180409-WA0003 IMG-20180409-WA0001

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *