small_md

Urdher i Ministrit

Urdhri i Ministrit te Drestesise Z.Ylli Manjani per provimin e Notereve

Dokumentacioni mund ta shkarkoni ketu

Urdher Ministria e Drejtesis


Njoftim lidhur me proceduren dhe shpalljen e Provimit

Dokumentacionin mund ta shkarkoni ketu

Njoftim per Proceduren e Provimit


Dokumentacioni qe nevojitet per tu paraqitur ne provim

Dokumentacionin mund ta shkarkoni ketu

Dokumentacioni per provim


RREGULLAT E PROVIMIT TE KUALIFIKIMIT

PËR MARRJEN E LICENCËS SE USHTRIMIT TË PROFESIONIT TË NOTERIT

Dokumentacionin mund ta shkarkoni ketu

Rregullat e Provimit Te Kualifikimit


Formulari i Vetedeklarimit dhe Fatura

Dokumentacionin mund ta shkarkoni ketu

Formulari i vetedeklarimit dhe fatura per arketim


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *