njoftim »

Dhoma Kombetare e notereve ne zbatim te ligjit per noterine dhe angzhimeve te saja per tranjimet vazhduese te notereve ka mare masa dhe po zhvillon  trajnime ne te gjitha dhomat e notereve te vendit tone . Keshtu ne dhomat e notereve te Shkodres dhe Durresit jane organizuar trajnime ne menyre qe noteret te aftesohen sa me shume ne veprimtarine per  vendimet per leshimin e  deshmise se trashegimise ligjore dhe testamentare.Ne keto takime ka pasur mjaft diskutime qe kane dale nga vete noteret per problematikat qe jane hasur ne punen me keto vendime . Ne dhomen e Noterise Shkoder mori ne trajnim mori pjese dhe eksperti i larte  i projektit Euralius Zoti Richard Regner.Nga vete lektorja , prof. Juliana Latifi u sqaruan mjaft probleme te cilat praktika i ka nxjere ne leshimin e ketyre vendimeve.
Diten e shtune date 18 korrik trajnimet vazhduan dhe ne dhomen e notereve Korce ku i pranishem ishte edhe perfaqesuesi i ministrise se drejtesise zoti Bledar Kabashi drejtor prane kesaj Ministrie. Ne te gjitha trajnmet perfaqesues te Dhomes Kombetare te Notereve kane mbajtur shenim per problematikat e dala ne menyre qe ne perfundim te trajnimeve ne shkalle vendi te hartojne nje dokument i cili do ti paraqitet ministrise se drejtesise ne menyre qe ajo nga ana e saj te hartoje dhe aktet nenligjore ne zbatim te ligjit i cili i ka dhene kete kompetence notereve shqiptare.

njoftim »

Njoftohen te gjithe noteret se ne date 26.9.2015 deri ne date 3.10.2015 zhvillohet ne Rio de Janero - Brazil konferenca e dyte afro-amerikane “ Hugo Perez Montero”  dhe me daten 30 shtator 2015 kongresi XX i  notereve Braziliane
Gjate takimeve do te kete komisione dhe grupe pune te cilet do te punojne per temat si
Qarkullimi  i akteve noterialeve
Perditesimi teknlologjik i Notariatit
Kontratat e partneritetit publik privat
Deontologjia noteriale etj.
Te gjithe noteret qe deshirojne te marin pjese jane te lutur te njoftojne prane dhomes kombetare te notereve brenda dates 15 Gusht

njoftim »

Ju bejme te njohur se ne daten 18 shtator do te organiozohet ne Londer nga shoqata e notereve te Anglise ne bashkepunim me shoqatat e tjera te Skocise Irlandes , Florides, Bbritish Colombia Canada, Australise , Zelandes se Re dhe Hong Kongut per ligjin civil nderkombetar dhe common low
Te gjithe noteret qe deshirojne te marin pjese jane te lutur te njoftojne prane dhomes kombetare te notereve brenda dates 10 Gusht

njoftim»

 
 
 

Kompetencat»

Dhoma Kombëtare e Noterëve ka këto kompetenca:
1. Bashkërendon veprimtarinë e të gjithë dhomave të noterëve të Republikës.
2. Përfaqëson dhe mbron interesat e dhomave të noterëve në organet shtetërore dhe në organizma të tjerë.
3. Siguron mbrojtjen e të drejtave sociale e profesionale të noterëve.
4. Siguron rritjen e kualifikimit të noterëve dhe të asistentëve.
5. Harton rregullat deontologjike që miratohen nga Ministria e Drejtësisë.
6. Përfaqëson notariatin e Shqipërisë në organizmat ndërkombëtarë.
7. Miraton statutin tip të dhomave të noterëve dhe rregulloren e tij të brendshme.
8. Krijon një fond solidariteti në favor të noterëve që nuk sigurojnë minimumin e të ardhurave.
9. Cakton kuotat që do t’i derdhen Këshillit Kombëtar për të realizuar veprimtarinë e tij.

 

Parimi baze »

 

Noteri, para se të fillojë detyrën e tij, bën këtë betim:
“Betohem se detyrat e noterit do t’i kryej në bazë të ligjit dhe ndërgjegjes duke i qëndruar besnik Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, do të ruaj sekretin profesional dhe në qëndrimet dhe sjelljet e mia do të udhëhiqem nga parimet e humanizmit e të respektit ndaj njeriut”. Betimi bëhet përpara Ministrit të Drejtësisë ose personit të autorizuar prej tij.

 


Aktivitete

 • Me date 21/06/2014 me rastin e 20 vjetorit te notariatit te lire e te pavarur u organizua konferenca nderkombetare : .Roli i noterit ne zhvillimin ekonomik dhe social te. Te pranishem ne mbledhjen e organizuar ishin notere nga i gjithe vendi..

  Me teper »

 • Ne kuader te marreveshjes se bashkepunimit Ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve dhe Drejtorise se Pergjithshme te parandalimit te Pastrimit te Parave me 22/03/2014 u zhvillua  ne ambjentet e Hotel Butrintit ....

  Me teper »

 • Gjate vitit 2014 ne kuader te bashkepunimit me jashte do te zhvillohen keto aktivitete

  Konferenca e 26  e notereve Europiane civil-law

   

  Me teper »