njoftim »

Projekt i Dhomes Kombetare per sigurine biometrike

 

Ne ambjentet e Ministrise se Drejtesise  ne pranine e Ministrit te Drejtesise , Z. Ylli Manjani  dhe te notereve u lanciua projekti per sigurine biometrike ne sherbimet noteriale , nisme kjo e ministrit te drejtessie per te forcuar sigurine dhe per te dhene nje garanci absolute ne sherbimet noteriale

Gjate ceremonise u neshkrua dhe marreveshja e bashkepunimit ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve dhe shoqerise Aleat . Marreveshja per noterine shqiptare u nenshkrua nga presidentja e Dhomes Kombetare te notereve , znj. Mimoza SADUSHAJ .

Ne baze te ketij projekti cdo qytetar qe paraqitet ne zyren noteriale do ti behet autentikimi i kartese se identitetit duke vendosur  karte ne nje aparature si dhe gishtin , gjurme e cila do te mbetet ne serverat e shoqerise per nje kohe te pacaktuar.

Kjo do te krijoje siguri , besueshmeri , transparence , disponibilitet ne 24 ore  , shtate ditet e javes si dhe parandalon mashtrimet .

Eshte e rendesishme qe kjo siguri do ju ofrohet qytetareve pa asnje lloj shpenzimi dhe te gjitha shpenzimet do te mbulohen nga vete noteret .

Eshte parashikuar qe  me keto aparatura do te pajisen 20 zyrat e para noteriale , deri ne shtator do te jene 120 zyra dhe deri ne fund te vitit do te pajisen te 460 zyrat noteriale ne te gjithe vendin .

Notariati shqiptar me kete projekt avancon me tej ne dixhitalizimin e sherbimeve , gje qe ka gjetur nje jehone pozitive ne notariatet e vendeve te tjera .

njoftim »

Njoftohen te gjithe noteret se ne date 26.9.2015 deri ne date 3.10.2015 zhvillohet ne Rio de Janero - Brazil konferenca e dyte afro-amerikane “ Hugo Perez Montero”  dhe me daten 30 shtator 2015 kongresi XX i  notereve Braziliane
Gjate takimeve do te kete komisione dhe grupe pune te cilet do te punojne per temat si
Qarkullimi  i akteve noterialeve
Perditesimi teknlologjik i Notariatit
Kontratat e partneritetit publik privat
Deontologjia noteriale etj.
Te gjithe noteret qe deshirojne te marin pjese jane te lutur te njoftojne prane dhomes kombetare te notereve brenda dates 15 Gusht

njoftim »

Ju bejme te njohur se ne daten 18 shtator do te organiozohet ne Londer nga shoqata e notereve te Anglise ne bashkepunim me shoqatat e tjera te Skocise Irlandes , Florides, Bbritish Colombia Canada, Australise , Zelandes se Re dhe Hong Kongut per ligjin civil nderkombetar dhe common low
Te gjithe noteret qe deshirojne te marin pjese jane te lutur te njoftojne prane dhomes kombetare te notereve brenda dates 10 Gusht

Kompetencat»

Dhoma Kombëtare e Noterëve ka këto kompetenca:
1. Bashkërendon veprimtarinë e të gjithë dhomave të noterëve të Republikës.
2. Përfaqëson dhe mbron interesat e dhomave të noterëve në organet shtetërore dhe në organizma të tjerë.
3. Siguron mbrojtjen e të drejtave sociale e profesionale të noterëve.
4. Siguron rritjen e kualifikimit të noterëve dhe të asistentëve.
5. Harton rregullat deontologjike që miratohen nga Ministria e Drejtësisë.
6. Përfaqëson notariatin e Shqipërisë në organizmat ndërkombëtarë.
7. Miraton statutin tip të dhomave të noterëve dhe rregulloren e tij të brendshme.
8. Krijon një fond solidariteti në favor të noterëve që nuk sigurojnë minimumin e të ardhurave.
9. Cakton kuotat që do t’i derdhen Këshillit Kombëtar për të realizuar veprimtarinë e tij.

Parimi baze »

Noteri, para se të fillojë detyrën e tij, bën këtë betim:
“Betohem se detyrat e noterit do t’i kryej në bazë të ligjit dhe ndërgjegjes duke i qëndruar besnik Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, do të ruaj sekretin profesional dhe në qëndrimet dhe sjelljet e mia do të udhëhiqem nga parimet e humanizmit e të respektit ndaj njeriut”. Betimi bëhet përpara Ministrit të Drejtësisë ose personit të autorizuar prej tij.

Aktivitete

 • Me date 21/06/2014 me rastin e 20 vjetorit te notariatit te lire e te pavarur u organizua konferenca nderkombetare : .Roli i noterit ne zhvillimin ekonomik dhe social te. Te pranishem ne mbledhjen e organizuar ishin notere nga i gjithe vendi..

  Me teper »

 • Ne kuader te marreveshjes se bashkepunimit Ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve dhe Drejtorise se Pergjithshme te parandalimit te Pastrimit te Parave me 22/03/2014 u zhvillua  ne ambjentet e Hotel Butrintit ....

  Me teper »

 • Gjate vitit 2014 ne kuader te bashkepunimit me jashte do te zhvillohen keto aktivitete

  Konferenca e 26  e notereve Europiane civil-law

  Me teper »