Rr.Vaso Pasha
Tirana,Albania

 

Get your free consultant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam id urna libero. Proin semper suscipit odio,
eget ultrices enim.Contact Us


NOTERIA

STATUTI

Noterët organizohen profesionalisht në nivel vendor nëpërmjet dhomave të noterisë që funksionojnë pranë një ose disa rretheve gjyqësore dhe në nivel kombëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, të cilat janë persona juridikë

DETYRIMI

Noteri detyrohet të përmbushë funksionet e veta kurdoherë e posaçërisht për veprimet noteriale që nuk presin, si dhe t’u përgjigjet kërkesave të shtetasve në çdo vend të territorit ku e ushtron juridiksionin zyra noteriale e tij.

KODI I ETIKES

Noterët organizohen profesionalisht në nivel vendor nëpërmjet dhomave të noterisë që funksionojnë pranë një ose disa rretheve gjyqësore dhe në nivel kombëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, të cilat janë persona juridikë.

SHERBIMI

Noteria në Republikën e Shqipërisë kryen veprimtari juridike në shërbim të personave fizikë e juridikë, nëpërmjet redaktimit të akteve dhe kryerjes së veprimeve noteriale, në pajtim me Kushtetutën e legjislacionin në fuqi.

VLERAT

Të hartojë testamente, projekte për veprime të tjera juridike e dokumente, të japë kopje dokumentesh dhe shkurtime prej tyre, si dhe të kryejë veprime të tjera noteriale, të të marrë pjesë në organizime profesionale kolektive.

TE DREJTAT

Noteri ka këto të drejta të Hartojë ,veprime juridike e dokumente, të japë kopje dokumentesh,të kryejë veprime të tjera noteriale të parashikuara nga ligji.Te kryejë detyrat e tij me paanësi,në bazë të ligjit dhe të betimit të bërë si noter

Njoftime

 

Njoftime

16 Jun

NJOFTIM

Nje grup prej 20 noteresh nga Shqiperia mori pjese ne kremtimin e 5 vjetorit te Notariatit Kosovar . E pranishme  ne kremtime...

14 Jun

NJOFTIM

  Nga data 1 – 4 Qershor u zhvillua ne Ankara kongresi i 46 i Notereve te Turqise . Ne kongres ishte...

27 Apr

NJOFTIM

  Homazh per juristen e nderuar Myrvete Permeti Te aferm , miq e kolege u mblodhen para disa ditesh per te festuar...

11 Apr

NJOFTIM

Ne ambasaden e Republikes Federale te Gjermanise  Ministri i i Drejtesise i Bavarise Prof. Dr. Winfried  BAUSBACK me kerkesen e tij priti...

Our Partners