njoftim »

Nga data 22-29 /11/2014 zhvillohet ne Kube takimi nderkombetar i diteve Iberiko-Amerikane.

Nga data 12-13 dhjetor 2014 zhvillohet ne qytetin Ho Shi Min – Vietnam konferenca e trete nderkombetare Siguria e regjistrimit te pronesise se paluajteshme ne sherbim te nje zhvillimi te qendrueshem.Takimet zhvillohen nen kujdesin e Unionit Nderkombetar te Notereve.

Konference vjetore per ligjin e Noterise ne qytetin Eger- Hungari ,15 diteshi i dyte i nentorit 2014.

Te gjithe noteret e  interesuar te njoftojne Dhomen Kombetare te Notereve per interesimin e tyre per pjesemarje.

njoftim »

Me date 6/10/2014 u organizua takimi per reformimin e sistemit gjyqsor ne Shqiperi me nismen e Presidentit te Republikes ne bashkepunim me Ministrine e Drejtesise .
Me shume kenaqesi konstatuam se si Presidenti i Republikes ashtu dhe Kryeministri theksuan rolin e madh qe kane aktoret e ketij sistemi ku perfshine dhe institucionin e noterise .
Duke qene te ftuar dhe te vleresuar ne kete konference deshirojme te theksojme se garantojme se institucioni i noterise do te bashkepunoje me te gjithe aktoret e kesaj reforme dhe me Ministrine e Drejtesise ne menyre qe te perfshihet totalisht ne kete reforme duke dhene kontributin e tij modest ne kete nisme te rendesishme te Presidentit te Republikes

Kompetencat»

Dhoma Kombëtare e Noterëve ka këto kompetenca:
1. Bashkërendon veprimtarinë e të gjithë dhomave të noterëve të Republikës.
2. Përfaqëson dhe mbron interesat e dhomave të noterëve në organet shtetërore dhe në organizma të tjerë.
3. Siguron mbrojtjen e të drejtave sociale e profesionale të noterëve.
4. Siguron rritjen e kualifikimit të noterëve dhe të asistentëve.
5. Harton rregullat deontologjike që miratohen nga Ministria e Drejtësisë.
6. Përfaqëson notariatin e Shqipërisë në organizmat ndërkombëtarë.
7. Miraton statutin tip të dhomave të noterëve dhe rregulloren e tij të brendshme.
8. Krijon një fond solidariteti në favor të noterëve që nuk sigurojnë minimumin e të ardhurave.
9. Cakton kuotat që do t’i derdhen Këshillit Kombëtar për të realizuar veprimtarinë e tij.

Parimi baze »

Noteri, para se të fillojë detyrën e tij, bën këtë betim:
“Betohem se detyrat e noterit do t’i kryej në bazë të ligjit dhe ndërgjegjes duke i qëndruar besnik Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, do të ruaj sekretin profesional dhe në qëndrimet dhe sjelljet e mia do të udhëhiqem nga parimet e humanizmit e të respektit ndaj njeriut”. Betimi bëhet përpara Ministrit të Drejtësisë ose personit të autorizuar prej tij.

Aktivitete

 • Me date 21/06/2014 me rastin e 20 vjetorit te notariatit te lire e te pavarur u organizua konferenca nderkombetare : .Roli i noterit ne zhvillimin ekonomik dhe social te. Te pranishem ne mbledhjen e organizuar ishin notere nga i gjithe vendi..

  Me teper »

 • Ne kuader te marreveshjes se bashkepunimit Ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve dhe Drejtorise se Pergjithshme te parandalimit te Pastrimit te Parave me 22/03/2014 u zhvillua  ne ambjentet e Hotel Butrintit ....

  Me teper »

 • Gjate vitit 2014 ne kuader te bashkepunimit me jashte do te zhvillohen keto aktivitete

  Konferenca e 26  e notereve Europiane civil-law

  Me teper »