njoftim »

Filloi fushata e zgjedhjeve ne Dhomat e Noterise 

Dhoma e Noterise Tirane zhvilloi zgjedhjet per organet drejtuese te saj 
Ne frymen e nje diskutimi te lire dhe konstruktiv u votuan per drejtimin e Dhomes se Noterise Tirane 
anetaret e keshillit si me poshte :
1.Artan TRESKA 
2. Fatmara SHEHU
3.Irena LAHA
4.Xhoana OMARI
5.Gentiana SHKODRA
6.Fatbardha KORE
7. Miranda XHEMALCE
8.Ilirjan ISAJ
9.Elona SALIAJ 

Kryetar i Dhomes se notereve te Tiranes u zgjodh

 

z. Artan TRESKA 

dhe nenkryetare znj. Fatmara SHEHU 

njoftim »

Projekt i Dhomes Kombetare per sigurine biometrike

 

Ne ambjentet e Ministrise se Drejtesise  ne pranine e Ministrit te Drejtesise , Z. Ylli Manjani  dhe te notereve u lanciua projekti per sigurine biometrike ne sherbimet noteriale , nisme kjo e ministrit te drejtessie per te forcuar sigurine dhe per te dhene nje garanci absolute ne sherbimet noteriale

Gjate ceremonise u neshkrua dhe marreveshja e bashkepunimit ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve dhe shoqerise Aleat . Marreveshja per noterine shqiptare u nenshkrua nga presidentja e Dhomes Kombetare te notereve , znj. Mimoza SADUSHAJ .

Ne baze te ketij projekti cdo qytetar qe paraqitet ne zyren noteriale do ti behet autentikimi i kartese se identitetit duke vendosur  karte ne nje aparature si dhe gishtin , gjurme e cila do te mbetet ne serverat e shoqerise per nje kohe te pacaktuar.

Kjo do te krijoje siguri , besueshmeri , transparence , disponibilitet ne 24 ore  , shtate ditet e javes si dhe parandalon mashtrimet .

Eshte e rendesishme qe kjo siguri do ju ofrohet qytetareve pa asnje lloj shpenzimi dhe te gjitha shpenzimet do te mbulohen nga vete noteret .

Eshte parashikuar qe  me keto aparatura do te pajisen 20 zyrat e para noteriale , deri ne shtator do te jene 120 zyra dhe deri ne fund te vitit do te pajisen te 460 zyrat noteriale ne te gjithe vendin .

Notariati shqiptar me kete projekt avancon me tej ne dixhitalizimin e sherbimeve , gje qe ka gjetur nje jehone pozitive ne notariatet e vendeve te tjera .

Kompetencat»

Dhoma Kombëtare e Noterëve ka këto kompetenca:
1. Bashkërendon veprimtarinë e të gjithë dhomave të noterëve të Republikës.
2. Përfaqëson dhe mbron interesat e dhomave të noterëve në organet shtetërore dhe në organizma të tjerë.
3. Siguron mbrojtjen e të drejtave sociale e profesionale të noterëve.
4. Siguron rritjen e kualifikimit të noterëve dhe të asistentëve.
5. Harton rregullat deontologjike që miratohen nga Ministria e Drejtësisë.
6. Përfaqëson notariatin e Shqipërisë në organizmat ndërkombëtarë.
7. Miraton statutin tip të dhomave të noterëve dhe rregulloren e tij të brendshme.
8. Krijon një fond solidariteti në favor të noterëve që nuk sigurojnë minimumin e të ardhurave.
9. Cakton kuotat që do t’i derdhen Këshillit Kombëtar për të realizuar veprimtarinë e tij.

Parimi baze »

Noteri, para se të fillojë detyrën e tij, bën këtë betim:
“Betohem se detyrat e noterit do t’i kryej në bazë të ligjit dhe ndërgjegjes duke i qëndruar besnik Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, do të ruaj sekretin profesional dhe në qëndrimet dhe sjelljet e mia do të udhëhiqem nga parimet e humanizmit e të respektit ndaj njeriut”. Betimi bëhet përpara Ministrit të Drejtësisë ose personit të autorizuar prej tij.

Aktivitete

 • Me date 21/06/2014 me rastin e 20 vjetorit te notariatit te lire e te pavarur u organizua konferenca nderkombetare : .Roli i noterit ne zhvillimin ekonomik dhe social te. Te pranishem ne mbledhjen e organizuar ishin notere nga i gjithe vendi..

  Me teper »

 • Ne kuader te marreveshjes se bashkepunimit Ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve dhe Drejtorise se Pergjithshme te parandalimit te Pastrimit te Parave me 22/03/2014 u zhvillua  ne ambjentet e Hotel Butrintit ....

  Me teper »

 • Gjate vitit 2014 ne kuader te bashkepunimit me jashte do te zhvillohen keto aktivitete

  Konferenca e 26  e notereve Europiane civil-law

  Me teper »