Rr.Vaso Pasha
Tirana,Albania

 

Get your free consultant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam id urna libero. Proin semper suscipit odio,
eget ultrices enim.Contact Us


NOTERIA

STATUTI

Noterët organizohen profesionalisht në nivel vendor nëpërmjet dhomave të noterisë që funksionojnë pranë një ose disa rretheve gjyqësore dhe në nivel kombëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, të cilat janë persona juridikë

DETYRIMI

Noteri detyrohet të përmbushë funksionet e veta kurdoherë e posaçërisht për veprimet noteriale që nuk presin, si dhe t’u përgjigjet kërkesave të shtetasve në çdo vend të territorit ku e ushtron juridiksionin zyra noteriale e tij.

KODI I ETIKES

Noterët organizohen profesionalisht në nivel vendor nëpërmjet dhomave të noterisë që funksionojnë pranë një ose disa rretheve gjyqësore dhe në nivel kombëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, të cilat janë persona juridikë.

SHERBIMI

Noteria në Republikën e Shqipërisë kryen veprimtari juridike në shërbim të personave fizikë e juridikë, nëpërmjet redaktimit të akteve dhe kryerjes së veprimeve noteriale, në pajtim me Kushtetutën e legjislacionin në fuqi.

VLERAT

Të hartojë testamente, projekte për veprime të tjera juridike e dokumente, të japë kopje dokumentesh dhe shkurtime prej tyre, si dhe të kryejë veprime të tjera noteriale, të të marrë pjesë në organizime profesionale kolektive.

TE DREJTAT

Noteri ka këto të drejta të Hartojë ,veprime juridike e dokumente, të japë kopje dokumentesh,të kryejë veprime të tjera noteriale të parashikuara nga ligji.Te kryejë detyrat e tij me paanësi,në bazë të ligjit dhe të betimit të bërë si noter

Njoftime

 

Njoftime

10 Apr

Njoftim per takimin e organizuar me Drejtorine e Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave

Njoftim per takimin e organizuar me Drejtorine e Pergjithshme te Parandalimit te Pastrimit te Parave Ne kuader te bashkepunimit ndermjet Dhomes Kombetare...

10 Apr

Njoftim per takimin e organizuar ne Dresden per Dixhitalizimin e Noterive te Ballkanit

Njoftim per takimin e organizuar ne Dresden per Dixhitalizimin e Noterive te Ballkanit Në datat në datat 27 shkurt – 3 mars...

22 Jan

Marreveshja e bashkepunimit ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve edhe Dhomes Fedefrale te notereve te se drejtes civile gjermane .

Me date 16/01/2018 eshte nenshkruar marreveshja e bashkepunimit ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve  edhe Dhomes Fedefrale te notereve te te drejtes civile...

09 Jan

Kongresi i notariatit shqiptar beri jehone pozitive dhe ne Unionin Nderkombetar te Notereve

Me 16 dhjetor 2017 u zhvillua kongresi i dyte i notereve te Shqiperise Ne kongres nderuan me pjesemarrjen e tyre dhe Presidenti...

Our Partners