njoftim »

Nga data 10- 12- Tetor 2014 u zhvillu ne Budapest mbledhja e perbashket e notariateve anetare te Unionit boteror te notereve dhe e keshillit drejtues te saj. Ne mbledhje mori pjese presidentja e Dhomes Kombetare te notereve znj. Mimoza SADUSHAJ dhe anetari i Keshillit Drejtues te Unionit Bpteror te Notereve z. Fatmir LAÇEJ .
Mbledhja degjoi e diskutoi per raportimin e notariateve anetare  si dhe zgjerimin e Unionit me notariate te tjera te cilat kene parqitur kerkese .
Presidenti i Unionit boteror te Noterve z. Senghor dhe presidenti i Komitetit te Ceshtjeve Europiane z. Becque folen per konferencen nderkombetare dhe pervjetorin e 20 te Notariatit Shqiptar ku dhe ishin te pranishem duke theksuar vitalitetin dhe energjine pozitive qe percon notariati shqiptar .
Ne takim u trajtuan tema per aktet e noterizuara dhe perfshirjen e tyre ne regjistrat publik sidomos ato te pasurive te paluajtesme si dhe per vleresimin ekonomik te akteve autentike e azhornimit teknologjik te notariatit.
Mbledhja miratoi vendimet e marra me pare nga kongresi ne Lima dhe caktoi si daten e kongresit te ardhshem daten  19 -22 tetor 2015 ne Paris 

njoftim »

Me date 6/10/2014 u organizua takimi per reformimin e sistemit gjyqsor ne Shqiperi me nismen e Presidentit te Republikes ne bashkepunim me Ministrine e Drejtesise .
Me shume kenaqesi konstatuam se si Presidenti i Republikes ashtu dhe Kryeministri theksuan rolin e madh qe kane aktoret e ketij sistemi ku perfshine dhe institucionin e noterise .
Duke qene te ftuar dhe te vleresuar ne kete konference deshirojme te theksojme se garantojme se institucioni i noterise do te bashkepunoje me te gjithe aktoret e kesaj reforme dhe me Ministrine e Drejtesise ne menyre qe te perfshihet totalisht ne kete reforme duke dhene kontributin e tij modest ne kete nisme te rendesishme te Presidentit te Republikes

njoftim»

 
 
 

Kompetencat»

Dhoma Kombëtare e Noterëve ka këto kompetenca:
1. Bashkërendon veprimtarinë e të gjithë dhomave të noterëve të Republikës.
2. Përfaqëson dhe mbron interesat e dhomave të noterëve në organet shtetërore dhe në organizma të tjerë.
3. Siguron mbrojtjen e të drejtave sociale e profesionale të noterëve.
4. Siguron rritjen e kualifikimit të noterëve dhe të asistentëve.
5. Harton rregullat deontologjike që miratohen nga Ministria e Drejtësisë.
6. Përfaqëson notariatin e Shqipërisë në organizmat ndërkombëtarë.
7. Miraton statutin tip të dhomave të noterëve dhe rregulloren e tij të brendshme.
8. Krijon një fond solidariteti në favor të noterëve që nuk sigurojnë minimumin e të ardhurave.
9. Cakton kuotat që do t’i derdhen Këshillit Kombëtar për të realizuar veprimtarinë e tij.

 

Parimi baze »

 

Noteri, para se të fillojë detyrën e tij, bën këtë betim:
“Betohem se detyrat e noterit do t’i kryej në bazë të ligjit dhe ndërgjegjes duke i qëndruar besnik Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, do të ruaj sekretin profesional dhe në qëndrimet dhe sjelljet e mia do të udhëhiqem nga parimet e humanizmit e të respektit ndaj njeriut”. Betimi bëhet përpara Ministrit të Drejtësisë ose personit të autorizuar prej tij.

 


 

Aktivitete

 • Me date 21/06/2014 me rastin e 20 vjetorit te notariatit te lire e te pavarur u organizua konferenca nderkombetare : .Roli i noterit ne zhvillimin ekonomik dhe social te. Te pranishem ne mbledhjen e organizuar ishin notere nga i gjithe vendi..

  Me teper »

 • Ne kuader te marreveshjes se bashkepunimit Ndermjet Dhomes Kombetare te Notereve dhe Drejtorise se Pergjithshme te parandalimit te Pastrimit te Parave me 22/03/2014 u zhvillua  ne ambjentet e Hotel Butrintit ....

  Me teper »

 • Gjate vitit 2014 ne kuader te bashkepunimit me jashte do te zhvillohen keto aktivitete

  Konferenca e 26  e notereve Europiane civil-law

   

  Me teper »